LA TERRA

Recuperem finques abandonades, recuperem paisatge


Un dels objectius, motivacions i reptes principals del nostre projecte. Recuperem finques que han estat anys abandonades i els hi retornem la força i vitalitat.

Ens fa mal al cor veure olivers abandonats i terra sense cuidar, i davant d'això mirem de posar-hi remei.

Recuperem finques, recuperem i regenerem paisatge. En fem ús i per tant generem activitat i producció agrària.

És una aposta, segurament arriscada, que comporta molt d'esforç.

Però necessitem fer-ho. Volem fer-ho.


El nostre objectiu és reescriure la història de cada tros de terra, lligat a qui l’ha cuidat fins a arribar a les nostres mans, com ha estat configurada... volem acompanyar la terra a reviure la seva història deixant que s’expresi de forma lliure i natural.
ESTIMEM LA TERRA

Com treballem: qualitat 360º

Estimem la terra i el que fem. Prioritzem la qualitat sanitària i organolèptica per sobre de la quantitat. I tractem el medi amb el màxim dels respectes.

Marcs de
plantació amplis


Per afavorir la insolació i aprofitar al màxim l’energia del sol.
Per garantir la ventilació i dificultar, de forma natural, l’aparició de malalties.
Mantenim espècies arbòries i arbustives en els marges, per afavorir la biodiversitat i, així, el control natural de plagues i malalties.
Procurem l’equilibri ecològic de les nostres finques, plantant-hi diverses varietats arbòries.Poda natural


Respectem el creixement natural dels arbres.
Esporguem curosament tractant d'augmentar la insolació i ventilació de l’arbre, i vetllar perquè produeixi en brot jove.

Les nostres
tècniques de cultiu


Mantenim una capa herbosa el més diversa i frondosa possible per a afavorir la proliferació de microorganismes.
Combinem diferents tècniques (llaurat, segat, picat...) per tractar aquesta capa herbosa, i ho fem quan aporta la màxima quantitat de nutrients al sòl.
Triturem les restes de la poda in situ, per afavorir el cicle de vida de l’ecosistema agrícola.
Utilitzem adobs orgànics madurats (només per corregir les mancances dels sòls).Uns arbres
sempre sans


Administrem els regs per a afavorir la dinàmica vegetal de l’arbre i aconseguir un grau òptim de maduració.
Utilitzem, només quan ho considerem molt necessari, els fitosanitaris autoritzats pel Consell Regulador de l’Agricultura Ecològica (CCPAE).

Recol·lecció
i emmagatzematge


Utilitzem caixes durant la collita, tractant amb delicadesa les olives.
Reduïm al màxim el temps que passa entre la collita i el premsat.
Emmagatzemem l’oli en un espai a temperatura constant en condicions de foscor.